ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
Thông tin về trẻ:
Họ và tên*
Tên thường gọi
Ngày sinh*
Giới tính*
Nơi sinh*
  
THÔNG TIN LỚP HỌC:

LỚP HỌC *:
Nhóm cháo 12-18 tháng
Cơm nát 19-24 tháng
Cơm thường 25-36 tháng
Lớp mầm 3-4 Tuổi
Lớp chồi 4-5 Tuổi
Lớp lá 5-6 Tuổi

HÌNH THỨC HỌC *:
Từ thứ 2 - thứ 6
Từ thứ 2 - thứ 7
Chỉ học buổi sáng
Chỉ học buổi chiểu
Học cả ngày
Xem bảng học phí

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG KÝ:
Họ và tên*
Điện thoại di động*
Điện thoại nhà
  
Email
   
Địa chỉ
   
 
Hồ sơ đăng ký nhập học:
- Hồ Sơ Thông Tin Về Sự Phát Triển Của Trẻ (Download tại đây)
- Hợp Đồng Nhập Học (Download tại đây)
- Giấy Ủy Nhiệm Xử Lý Tình Huống Khẩn Cấp (Download tại đây)
- 01 Bản Sao Giấy Khai Sinh
- 01 Bản Sao Sổ Hộ Khẩu
- 02 Hình 3x4