KÊ HOẠCH LỚP CHỒI THÁNG 05

KẾ HOẠCH THÁNG 5 (25/4 – 21/5/2016)

Khối Chồi

CHỦ ĐỀ

CHƠI

 NGÒAI TRỜI

GIỜ HỌC

GIỜ SINH HỌAT

Đón -trả

Chơi

Vệsinh

Ăn

Ngủ

 

BácHồ

(2 tuần) : Từ 4/5 – 15/5/2015

 

-Đi chạy tự do

-Đi chạy giữ thăng bằng

 

( Cung cấp kinh nghiệm sống : 2 tiết )

Giờ học: 6 tiết

TD:

Ôn kỹ năng trẻ còn yếu.

Toán: Ôn.

Biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.

ÂN:

-1 Bài hát

(Sáng tạo vận động theo nhạc.

LQVH:

-Truyện (1), Thơ (1)

Tạo hình: Vẽ(1)

 

 

 

- Trò chuyện về các chủ đề trong tháng.

- Kể lại chuyện đơn giản đã nghe được.

 

- Biểu diễn văn nghệ.

- Bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện.

- Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biết dọn dẹp đồ chơi, vệ sinh cá nhân

 

Biết gọi tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh.

Ngủ đủ giấc, không nói chuyện trong giờ ngủ.

 

 

Các Tin Khác :