CÂN ĐO LỚP CHỒI - LÁ THÁNG 08/2015

CÂN ĐO LỚP CHỒI-LÁ THÁNG 08/2015

STT

HỌ TÊN

CHIỀU CAO

CÂN NẶNG

1

Ngô Đắc Tuấn

114

24

2

Phạm Đỗ Minh Đức

110

19

3

Trần Thiện

110

30

4

Lê Anh Thư

96

18

5

Huỳnh Thị Ngọc My

113

24

6

Thạch Lê Gia Hân

101

15

7

Trần Châu Tuấn

103

17

8

Đinh Lê Ngọc Hân

102

20

9

Dương Huỳnh Thiên

107

20.5

10

Vũ Lê Kim Nguyên

104

16

Các Tin Khác :