CÂN ĐO LỚP MẦM THÁNG 08/2015

CÂN ĐO LỚP MẦM THÁNG 08/2015

STT

HỌ TÊN

CHIỀU CAO

CÂN NẶNG

1

Trần Hoàng Minh Khôi

102

15

2

Lê Nguyễn Hương Giang

101

17

3

Chu Quế Tâm

97

13

4

Nguyễn Hồ Thiên Ân

108

19

5

Đỗ Nguyễn Quế Phương

102

19

6

Đặng Phúc Minh

103

20

7

Huỳnh Lê Trường Phát

101

20

8

Vũ Minh Tuệ

98

12.5

9

Bùi Hồ Bảo Hân

102

16

10

Dương Châu Thiên Ý

100

19

11

Nguyễn Huỳnh Phương Mai

99

16

12

Trần Bội Như

106

20

13

Phan Hoàng Minh

105

22

14

Nguyễn Hồ Nguyên Khánh

99

17

15

Nguyễn Hồ Ngân Khánh

96

14

16

Huỳnh Bảo Long

101

15

17

Nguyễn Hoàng Gia Tuấn

101

19

Các Tin Khác :