CÂN ĐO LỚP NHÀ TRẺ THÁNG 08/2015

CÂN ĐO LỚP NHÀ TRẺ THÁNG 08/2015

STT

HỌ TÊN

CHIỀU CAO (cm)

CÂN NẶNG (kg)

1

Nguyễn Thái Tuấn Tú

92

13

2

Trần Hoàng Minh Anh

87

15

3

Trần Hoàng Trúc Giang

89

14.5

4

Phạm Lê Nhã Quỳnh

92

15

5

Nguyễn Hồ Kiều Mai

90

13

6

Phạm Hồng Phúc

92

15

7

Đặng Minh Khoa

88

11

Các Tin Khác :