CÂN ĐO THÁNG 11/2015

KẾT QUẢ CÂN ĐO THÁNG 11/2015

LỚP BABY

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CÂN NẶNG (KG)

CHIỀU CAO ( CM)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nam

Nữ

01

Ngô Minh Long

X

 

11

83

02

Nguyễn Thanh Mai

 

x

11

80

03

Đặng Phú Gia

x

 

12

89

04

Phan Nguyễn Lam Khuê

 

x

10

75

05

Vũ Đức Huy

x

 

13

86

 

LỚP NHÀ TRẺ

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CÂN NẶNG (KG)

CHIỀU CAO ( CM)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nam

Nữ

01

Trần Hoàng Min Anh

 

x

16

92

02

Trần Hoàng Trúc Giang

 

x

15.5

93

03

Phạm Lê Nhã Quỳnh

 

x

17

95

04

Nguyễn Hồ Kiều Mai

 

x

15.5

95

05

Trần Hoàng Bách

x

 

13

94

 

LỚP MẦM – CHỒI

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CÂN NẶNG (KG)

CHIỀU CAO ( CM)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nam

Nữ

01

Bùi Hồ Bảo Hân

 

x

17.5

102

02

Nguyễn Hồ Ngân Khánh

 

x

15

97

03

Nguyễn Hồ Nguyên Khánh

 

x

17.5

100

04

Phan Hoàng Minh

x

 

23.5

110

05

Nguyễn Thái Tuấn Tú

x

 

13

93

06

Lê Đức Phú

x

 

15.5

99

07

Nguyễn Quốc Khánh

x

 

13

90

08

Võ Lê Gia Bảo

x

 

16

100

09

Đặng Minh Khoa

x

 

11.5

92

10

Trần Hoàng Bách

x

 

17

97

11

Vũ Lê Kim Nguyên

 

x

17.5

106

12

Đặng Phúc Minh

 

x

21.5

105

13

Đỗ Nguyễn Quế Phương

 

x

19

105

14

Chu Quế Tâm

 

x

14

97

15

Lê Nguyễn Hương Giang

 

x

18

102

16

Nguyễn Huỳnh Phương Mai

 

x

16.5

99

17

Vũ Minh Tuệ

 

x

13

97

18

Trần Bội Như

 

x

20.5

106

19

Dương Huýnh Thiên

x

 

20

107

20

Trần Châu Tuấn

x

 

18

104

21

Nguyễn Hồ Thiên Ân

x

 

20

110

22

Trần Hoàng Minh Khôi

x

 

17

104

23

Huỳnh Lê Trường Phát

x

 

22

105

24

Souza James Nguyễn

x

 

17.5

106

 

LỚP LÁ

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI TÍNH

CÂN NẶNG (KG)

CHIỀU CAO ( CM)

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nam

Nữ

01

Ngô Đắc Tuấn

x

 

25

116

02

Phạm Đỗ Minh Đức

x

 

19

112

03

Trấn Thiện

x

 

30

112

04

Lê Anh Thư

 

x

18

107

05

Thạch Lê Gia Hân

 

x

15.5

103

 

Các Tin Khác :