CÂN ĐO THÁNG 6 (LỚP MẦM)

BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 06 (LỚP MẦM)

STT HỌ TÊN NGÀY THÁNG NĂM SINH CÂN NẶNG (kg) CHIỀU CAO (cm)
1 Trần Bội Như 05-06-11 20 105
2 Đặng Phúc Minh 12-04-11 19.5 102
3 Dương Châu Thiên ý 05-05-11 17 99
4 Chu Quế Tâm 21-12-11 13.5 96
5 Nguyễn Hồ Thiên Ân 23-07-11 18.5 106
6 Trần Hoàng Minh Khôi 29-07-11 14.5 101
7 Lê Nguyễn Hương Giang 01-11-11 18 100
8 Vũ Minh Tuệ 26-07-11 12 95
9 Nguyễn Huỳnh Phương Mai 05-10-11 16 97
10 Huỳnh Bảo Long 10-03-12 15.5 98
11 Huỳnh Lê Trường Phát 10-11-11 21 99
12 Đỗ Nguyễn Quế Phương 12-07-11 19.5 101
13 Nguyễn Hồ Nguyên Khánh 24-01-11 16 96
14 Nguyễn Hồ Ngân Khánh 24-01-11 15 95
15 Lê Đức Phú 04-05-12 13 96
16 Phan Hoàng Minh 10-05-12 22 104
17 Bùi Hồ Bảo Hân 25-04-12 16 100
18 Khánh Ngọc   15 93
19 Nguyễn Hoàng Gia Tuấn   20 100
Các Tin Khác :