CÂN ĐO THÁNG 6 (LỚP NHÀ TRẺ)

CÂN ĐO THÁNG 6 (LỚP NHÀ TRẺ)

STT

HỌ TÊN

CÂN NẶNG

CHIỀU CAO

1

Huỳnh Trọng Hiệp

14

85

2

Lê Ka Bảo Châu

11

78

3

Nguyễn Hồ Kiều Mai

13

90

4

Nguyễn Thái Tuấn Tú

13

92

5

Phạm Lê Nhã Quỳnh

14

90

6

Đặng Minh Khoa

10.5

89

7

Trần Hoàng Minh Anh

14

86

8

Võ Minh Khôi

10.5

80

9

Ngô Hiệp Thiên Kim

10

72

10

Kim Khánh

10

82

Các Tin Khác :