CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

- Nội dung và các chủ điểm giáo dục: Nhà trẻ chỉ dạy theo kỹ năng như: - Kỹ năng nghe - Kỹ năng cầm nắm - Kỹ năng xâu - Kỹ năng vò...

 

     ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8           `                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       

                                                                                                   Quận 8, ngày 25  tháng 5 năm 2015

 

CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

CỦA TRƯỜNG MẦM NON MẶT TRỜI BÉ CON

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

STT

Nội dung

Nhà trẻ

Mẫu giáo

I

Múc độ về sức khỏe năng lực và hành vi mà trẻ sẽ đạt được

- Thể chất :

Mức  độ đạt 90 %

- Tình cảm – xã hội:

Mức  độ đạt 80 %

- Nhận thức:

Mức  độ đạt 95 %

- Ngôn ngữ:

Mức  độ đạt : 80 %

 

 

 

Các nội dung khác:

- Nội dung và các chủ điểm giáo dục: Nhà trẻ chỉ dạy theo kỹ năng như:

- Kỹ năng nghe

- Kỹ năng cầm nắm

- Kỹ năng xâu

- Kỹ năng vò

- Kỹ năng quan sát

- Kỹ năng phân biệt kích thước

- Kỹ năng phân biết hình dạng

* Hưởng ứng các Lễ hội –Các sự kiện phát sinh trong năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Các lớp học ngoại khóa:

 +Không có

- Thể chất :

Mức  độ đạt 90 %

- Tình cảm – xã hội:

Mức  độ đạt 95 %

- Nhận thức:

Mức  độ đạt 95 %

- Ngôn ngữ:

Mức  độ đạt : 90 %

- Thẩm mỹ:

Mức  độ đạt : 85%

 

Các nội dung khác:

- Nội dung và các chủ đề giáo dục:

- Trường Mầm non

- Tết Trung Thu

- Bản thân.

- An tòan

-  Gia đình

- Ngày 20/11

- Nghề nghiệp.

- Đồ dùng-đồ chơi

- Ngày QĐNDVN 22/12

- Vui noel

- Thực vật

- Mùa xuân

- Động vật

- Phương tiện giao thông

- Ngày 8/3

- Hiện tượng tự nhiên

- Quê hương đất nước

- Ngày 30/4, 1/5

- Sinh nhật Bác 19/5

- Giỗ Tổ Hùng Vương

- Nghề nghiệp

- Trường Tiểu học

 Kết quả trẻ 5 tuổi đạt chuẩn phát triển của năm học trước

- Thể chất :

Mức  độ đạt 90 %

- Tình cảm – xã hội:

Mức  độ đạt 90 %

- Nhận thức:

Mức  độ đạt 95 %

- Ngôn ngữ:

Mức  độ đạt : 90 %

- Thẩm mỹ:

Mức  độ đạt : 85%

 

- Các lớp học ngoại khóa:

 + Thể dục nhịp điệu

II

Chương trình Chăm sóc giáo dục mà đơn vị tuân thủ

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới

Chương trình chăm sóc giáo dục mầm non mới

 

III

Các điều kiện nuôi dưỡng và chăm sóc giáo dục

- Khẩu phần dinh dưỡng đạt: 706 Calo/ngày

- Kế hoạch phấn đấu: 800 Calo/ngày

- Thực đơn phù hợp từng lứa tuổi: Có

- Tổ chức ăn sáng: Có

- Theo dõi về sức khỏe của trẻ:

   * Khám sức khỏe:

      + Với trẻ em: 2 lần/năm

      + Với Giáo viên: 1 lần/ năm

      + Với cấp dưỡng: 1 lần/ năm

   * Tẩy giun: 2 lần/ năm

* Tổ chức chích ngừa Sởi -Rubella cho trẻ

- Kết quả về nuôi dưỡng:

* Không có trẻ SDD

* Không có trẻ dư cân, béo phì

- Khẩu phần dinh dưỡng đạt: 900 Calo/ngày

-Kế hoạch phấn đấu: 1000 Calo/ngày

- Thực đơn phù hợp từng lứa tuổi: Có

- Tổ chức ăn sáng: Có

- Theo dõi về sức khỏe của trẻ:

   * Khám sức khỏe:

      + Với trẻ em: 2 lần/năm

      + Với Giáo viên: 1 lần/ năm

      + Với cấp dưỡng: 1 lần/ năm

   * Tẩy giun: 2 lần/ năm

* Tổ chức chích ngừa Sởi –Rubella cho trẻ

- Kết quả về nuôi dưỡng:

*Không có trẻ SDD

* Không có trẻ dư cân, béo phì

 

                                                            

                                                                                             P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                               

                                                                                                  

Các Tin Khác :